Уеб сайта на Катедра Информационни технологии и комуникации се премести на нов адрес:

http://departments.unwe.bg/itc